Ouderraad: samenstelling

VOORZITTER: Pieter Vandikkelen

ONDERVOORZITTERS: Sigrid Zaman & Nele Van Oorschot
PENNINGMEESTER: Peter Stassen
SECRETARIS: Roel Veugen