Brochures en documenten:

schoolreglement 1-9-2022

wegwijs 2023-2024

document voor medicatiegebruik
documenten voor verzekering:
Indien uw kind het slachtoffer is van een ongeval op school of op de veiligste en kortste weg van of naar school krijgt het een verzekeringsformulier mee.

  • Hierop vult U blad 1 aan de rechterzijde zelf in en laat U blad 3 door de behandelende  geneesheer invullen.
  • Bezorg dan de volgende dag het formulier terug aan de school zodat het kan overgemaakt worden aan de verzekeringsinstelling. Als u te lang wacht is aangifte niet meer geldig.
  • Alle bewijzen van medische onkosten geeft U aan uw ziekenfonds, waar men dan een onkostennota zal opmaken van hetgeen U zelf hebt moeten bijleggen.
  • Deze onkostennota bezorgt U aan de school zodat het bedrag ervan aan u kan teruggestort worden door de schoolverzekeringsinstelling.
  • De verzekeringsmaatschappij is: ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73,3500 Hasselt – tel. 011/282111

 

Binnenkort