Op onze school proberen we, met het hele schoolteam, elke dag opnieuw om een warme, dorpse sfeer te creëren. Dit zowel voor onze kinderen als voor hun ouders. Door te spreken en te handelen vanuit een positieve benadering van elk kind willen we werken aan een stimulerend leer-en leefklimaat.

In onze school gaan we respectvol om met de kinderen en streven we naar een grote verbondenheid met de leerlingen, de ouders en de plaatselijke gemeenschap.

We werken eveneens aan een zo groot mogelijke ouderbetrokkenheid. Niet alleen door ouders op de hoogte te houden van wat er leeft op onze school maar ook en vooral door hen te betrekken bij de verschillende schoolse activiteiten.

Zo zijn er verschillende activiteiten die samen met ouders gerealiseerd worden: MOS-dag, zwemmen, kerstmarkt, restaurant dag, schoolfeest, …

En gaan er ook regelmatig toonmomenten of initiatieven door waarbij ouders kunnen komen kijken naar wat er op school leeft: opening jaarthema, infoavond, vriendschapsweek, koffiestop, crea-dag, dikke truiendag, K3 zoekt L1, ….

 

Binnenkort