Schooluren

lesuren:
maandag-dinsdag-donderdag:
van 8u.55 tot 12u.05
van 13u.10tot 15u.55
woensdag:
van 8u.55 tot 11u.40
vrijdag:
van 8u.55 tot 12u.05
van 13u.10 tot 15u.05

speeltijden:
De kleuter- en lagere school hebben een aparte speelplaats.
elke dag:
van 10u.35 tot 10u.50 en van 14u.50 tot 15u.05
vrijdag:
van 14u.00 tot 14u.15

Binnenkort