Graag lezen stimuleert goed lezen.

Als school hechten we veel belang aan het leesplezier van de kinderen. Wie weinig plezier heeft in lezen, gaat minder lezen. Dit leidt tot dalende leesvaardigheid, wat weer leidt tot minder leesplezier. Kortom in onze visie omtrent leesonderwijs staat het leesplezier van de kinderen centraal.

Leesbevordering is voor ons meer dan alleen lezen of voorlezen. In de eerste plaats moeten kinderen van boeken leren houden. Van jongs af aan daarmee beginnen is dan ook zeer belangrijk. In onze school werken we hier vanaf de peuterklas aan: dagelijks voorlezen, een gevarieerd en voor iedereen aantrekkelijk aanbod van boeken, praten over boeken, een mooie boekenhoek,…

Veel lezen is de beste manier om goed te leren lezen. En een echte lezer word je alleen als je er plezier in hebt. Daarom hebben we niet alleen aandacht voor leesplezier in de kleuterschool maar zeker ook in de lagere school.

In de lagere school wordt het verkrijgen van een goed leesniveau belangrijk.

In een vlot tempo kunnen lezen en begrijpen wat je leest, komt immers in bijna elk schoolvak van pas.

Daarom worden er in onze school verschillende initiatieven rond leesbevordering genomen:

  • Kwartierlezen : Dit is een dagelijks leesritueel waarbij de leerlingen vrij mogen lezen.
  • Kilometerlezen wordt vanaf het 3de leerjaar gedaan.
  • RALFI-lezen, connectlezen en tandemlezen komen ook sporadisch aan bod.
  • Om te differentiëren gebruiken we de methode lezergame en kunnen de kinderen op de iPad oefenen.
  • ’s Middags kunnen onze leerlingen rustig in de boomhut lezen.

Uit dit alles mag blijken dat onze school enorm belang hecht aan het lezen. Niet alleen heeft elke klas een aangepaste leeshoek bovendien gaan ze ook regelmatig op bezoek in de gemeentelijke bibliotheek.

Ten slotte wordt er nog deelgenomen aan allerlei evenementen om het leesplezier aan te wakkeren: voorlees- en gedichtenweek en de jeugdboekenmaand.

 

Binnenkort