Bienvenue en sixième!

Dit is ‘de brug naar het secundair’.
Dit jaar worden jullie klaargestoomd voor het secundair onderwijs:
zelfstandig kunnen werken staat centraal, maar ook groepswerk ontbreekt zeker en vast niet. Samenwerking is altijd belangrijk!
Uitstapjes naar het secundair onderwijs horen er zeker bij.
Nieuw in wiskunde zijn de ruimtelichamen en volumes berekenen.
Jullie worden dit jaar ondergedompeld in Frans:
de juf  praat tijdens de andere lessen ook een beetje Frans.
Techniek leren we in hoekenwerk, volgens het principe van Confucius:
Ik doe en ik begrijp.
Tijdens WO komt nog meer aan bod: de wereldoorlogen en een uitgebreide tijdsband, het menselijk lichaam…
Muzische vorming wordt vaak gecombineerd met wat in de klas aan bod komt, bv. tableau vivant over de oorlog.
MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord en is een preventieproject voor zesdeklassers:
met dit trainingspakket leren jullie ‘nee’ zeggen tegen genotsmiddelen als drugs en alcohol en krijgen we les in seksuele voorlichting & zelfverdediging. De lessenreeks wordt afgesloten met de MEGA-fuif.
Wij doen er alles aan om die ‘grote’ stap, zo ‘klein’ mogelijk te maken.

Binnenkort