Samenstelling

Ondervoorzitters: Sofie De Winter
Penningmeester: Nele Rits
Secretaris: Jo Vandeginste

Werkwijze

De voltallige ouderraad vergadert ongeveer om de twee maanden.
Tijdens deze vergaderingen worden de objectieven bepaald en worden de verschillende activiteiten besproken en georganiseerd.
De besprekingen verlopen in een aangename en gezellige sfeer.
Met een etentje wordt het werkjaar afgesloten.
Een beperkt bestuur, verkozen uit de ouders van de ouderraad, stelt de agenda op, bepaalt de krachtlijnen, legt en onderhoudt de officiële contacten naar buiten (gemeentebestuur, andere scholen, …) en neemt het financieel beheer op zich.

Lees meer over de taken van de ouderraad, en de geplande activiteiten en verslagen.

Interesse in de ouderraad?

Voelt U zich ook geroepen om een steentje bij te dragen tot onze schoolgemeenschap?
Wenst U bijvoorbeeld deel te nemen aan de uitwerking van nieuwe ideeën of bestaande projecten?
Steekt U graag een handje toe bij de organisatie van feestelijke activiteiten?
Of wilt U gewoon even komen kijken?

Aarzel dan niet !!

U bent steeds van harte welkom in de ouderraad.

Contact

Heb je een vraag of een voorstel? Aarzel niet om ons te contacteren:

Binnenkort