L3

In het 3de leerjaar leren we tot 1000 rekenen.
Moeten we evenwijdige en loodrechte lijnstukken tekenen.
We leren het tijdstip digitaal en analoog aflezen van klokken.
We construeren vormen en bouwsels met een tangram of blokken.
Cijferoefeningen komen ook aan bod.
Daarvoor moeten we de tafels kennen, heel vlot.
Voor schrijven oefenen we allerlei spellingsregels in.
We spelen ook met de deeltjes van een zin.
Er worden veel nieuwe woorden en zegswijzen geleerd.
Ook onze gedachten vlot kunnen verwoorden wordt gewaardeerd.
We moeten juist kunnen lezen wat er staat
en ook begrijpen waarover de tekst gaat.
Bij W.O. leren we over de natuur, de maatschappij, vroeger en nu ,
maar hier en elders, verkeer en zelfs techniek passeren ook de revue.
We leven ons uit met zingen, dansen en dramatiseren.
we mogen op allerlei manieren iets creƫren.
Door vaak met 2 of in groepjes samen te werken
leren we ook onze sociale vaardigheden versterken.

Binnenkort