De Straal

Net als de straal het middelpunt van de cirkel verbindt met zijn omtrek willen wij als school de verbinding zijn met de omgeving, de maatschappij.

Net als de straal het middelpunt van de cirkel, vertrekken wij vanuit het kind dat centraal staat met al zijn mogelijkheden, noden en talenten.

Elk kind, ongeacht afkomst of overtuiging, is immers uniek. Elk kind is een straaltje. Onze school wil dan ook elk kind laten stralen. Wij willen als school werken aan het welbevinden van elk kind. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een open geest naar anderen.

Als school willen wij een warmte- en lichtbundel vormen bestaande uit diverse stralen. Hiervoor willen wij niet alleen rekenen op een enthousiast schoolteam maar ook op de ouders. Samen willen wij onze stralen bundelen om van onze school een verlichte, warme plek te maken waar opvoeding en vorming kunnen bloeien in een veilige omgeving.

Een school die elk kind afzonderlijk, in zijn uniek-zijn, laat stralen. Waar elk kind later met een stralende glimlach en een warm gevoel aan terug zal kunnen denken.

De volledig uitgewerkte schoolvisie vinden jullie terug in het pedagogisch project.

Binnenkort