Inschrijving

Inschrijvingen tijdens het schooljaar:
Iedere dag tijdens de schooluren.
Na de schooluren op afspraak.

Directeur: Frederik Beersaerts
T: 016/616460
GSM: 0495/651863

Capaciteit:
Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald:
De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 105 kleuters
De capaciteit voor het niveau lager onderwijs: 144 leerlingen

Openklasdagen nieuwe kleuters:

Gedurende het schooljaar organiseren wij drie openklasdagen. Tijdens deze momenten kunnen jullie een kijkje nemen in de kleuterklas en krijgen jullie een rondleiding doorheen onze volledige school. Hou de website zeker in de gaten om te weten wanneer deze doorgaan of stuur ons een mail naar directie@destraal.be en wij houden jullie op de hoogte!

Instapdagen nieuwe kleuters:
1 september

na de herfstvakantie

na de kerstvakantie

1 februari

na de krokusvakantie

na de paasvakantie

na O.H. Hemelvaart.

Elke woensdag voor een nieuwe instapdag heeft uw kind de mogelijkheid om een dagje te komen wennen enĀ spelenĀ in de klas en op onze school.

Inschrijvingsbeleid schooljaar 2019-2020:

Ouders die reeds kinderen hebben op onze school krijgen voorang. Zij kunnen (half) broers en zussen inschrijven tijdens de schooldagen vanaf 20 september tot en met 20 oktober. Kinderen van personeelsleden kunnen eveneens gebruik maken van deze voorrangsregeling. Indien ouders de broers of zussen van hun kinderen niet ingeschreven hebben in deze periode vervalt de voorrang. Zij kunnen dan pas ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart.

Alle andere kinderen die geen gebruik kunnen maken van de voorrangsregeling kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart.