Inschrijving

Inschrijvingen tijdens het schooljaar:
Iedere dag tijdens de schooluren.
Na de schooluren op afspraak.

Directeur: Frederik Beersaerts
T: 016/616460
GSM: 0495/651863

 

Openklasdagen nieuwe kleuters:

Gedurende het schooljaar organiseren wij drie openklasdagen. Tijdens deze momenten kunnen jullie een kijkje nemen in de kleuterklas en krijgen jullie een rondleiding doorheen onze volledige school. Hou de website zeker in de gaten om te weten wanneer deze doorgaan of stuur ons een mail naar directie@destraal.be en wij houden jullie op de hoogte!

Instapdagen nieuwe kleuters:
1 september

na de herfstvakantie

na de kerstvakantie

1 februari

na de krokusvakantie

na de paasvakantie

na O.H. Hemelvaart.

Elke woensdag voor een nieuwe instapdag heeft uw kind de mogelijkheid om een dagje te komen wennen enĀ spelenĀ in de klas en op onze school.

Inschrijvingsbeleid schooljaar 2020-2021:

Op basis van de nieuwe regelgeving die de overheid oplegt i.v.m. het al dan niet digitaal inschrijven hebben alle basisscholen van Groot-Rotselaar gekozen om leerlingen NIET digitaal in te schrijven. Dit wil zeggen dat er geen capaciteitsbeperking en geen voorrangsregeling is en u uw zoon of dochter kan inschrijven voor schooljaar 2020 – 2021 vanaf 2 september 2019. U kan steeds terecht bij ons om in te schrijven na afspraak via mail (directie@destraal.be) of telefonisch (0495/651863).