Halloween/ free podium.

De laatste namiddag voor de herfstvakantie, organiseerden we een free podium, waarop iedereen die het wou zijn of haar talent mocht tonen. De kleuters hadden met hun klas een gedichtje of liedje voorbereid, dat ze ons graag wilden laten zien. Verschillende groepjes leerlingen van de lagere school speelden toneel, dansten of deden acrobatische stunts.  Ze genoten volop van hun ‘moment of fame’.

Nadien werd er gezongen voor alle kinderen en juffen die in september of oktober jarig waren.

Klik voor foto’s van de kleuterschool, van de lagere school, van de groep en de jarigen (van september en oktober).

Halloween / free podium.

Binnenkort