K0+K1: Wij zorgen voor de vogeltjes.

Afgelopen week telden 3721 leerlingen van 260 Vlaamse klassen de vogels op hun speelplaats tijdens de Vogeltelweek voor scholen. Zoals verwacht blijft de kauw ook dit jaar met voorsprong de vogelsoort die het meest aanwezig is op de Vlaamse speelplaatsen. Volgens de voorlopige resultaten wordt de kauw net als vorig jaar gevolgd door de zwarte kraai en de houtduif op een 2de en 3de plaats.
Grote vogels domineren speelplaatsen
Tijdens scholentelling werden vooral de grotere vogelsoorten veel waargenomen, zoals kraaiachtigen en duiven. “Niet alleen het feit dat zij beter gewend zijn aan de drukte, ze vallen ook meer op en het biotoop en het type voedsel dat er te vinden is, trekt die soorten aan” zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. Toch bleken ook kleinere, typische tuinvogelsoorten zoals pimpel- en koolmees, roodborst en huismus in iets meer dan de helft van de scholen aanwezig tijden de schooluren.
Kauwen: schoolkinderen bieden zekerheid aan voedsel
Net zoals vorig jaar blijft de kauw aan de top: het is onze kleinste en meest sociale kraaiachtige met een zwart verenkleed en een grijze nek. De vogel verschilt verder van de zwarte kraai door zijn fel, lichtblauw oog. Kauwen zijn generalisten in hun voedselkeuze: ze eten zowat alles wat hen te beurt valt en ze zijn niet bang van mensen. Integendeel: schoolkinderen bieden voor hen een zekerheid. Eens de speeltijd voorbij is kunnen ze in alle rust gemorste kruimels en etensresten opeten. Ze zijn bijzonder pienter en leren snel uit hun groepservaringen. Ze broeden ook vaak in schoolgebouwen. De kauw stond in voor bijna een zesde van de getelde vogels in en rond de school.
Houtduif meest verspreid
Hoewel de kauw het grootste aantal vogels neerzette, bleek de houtduif de meest verspreide soort te zijn. Ze was op 72% van de speelplaatsen aanwezig, tegen 64% voor de kauw. Die kwam wel in grotere aantallen voor, vandaar de eerste plaats voor de kauw in de ranking.
Merel onderuit
De grote verliezer is de merel, waarschijnlijk vanwege de uitbraken van het usutuvirus de afgelopen 2 jaar. Hoewel de merel zijn 4de plaats behield, werd hij dit jaar in slechts 2/3de (65%) van de tellingen aanwezig, dat was vorig jaar nog het geval in bijna 9 op 10 tellingen (87%). De gedetailleerde cijfers van Het Grote Vogelweekend die maandag uitkomen zullen beter tonen waar de achteruitgang het opvallendst was.
Bijzondere verschijningen
Er waren ook bijzondere verschijningen als groene specht, zwarte mees, keep en sijs. Hier en daar werd ook een kuifmees of een groepje putters of sijzen gezien. Die vogels op de speelplaats te zien krijgen ligt niet zo voor de hand: “Verschillende van die soorten verkiezen immers rustige plaatsen of zijn omwille van hun geringe formaat moeilijker te ontwaren op een speelplaats”, licht Gerald Driessens van Natuurpunt toe.
Voorlopige resultaten
De resultaten lopen momenteel nog binnen, maar voorlopig telden 260 klassen en 3721 leerlingen tijdens de vogelweek voor scholen in totaal 8126 vogels van 55 verschillende vogelsoorten. .

foto

K0+K1: Wij zorgen voor de vogeltjes.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort