K2: Schrijfmotoriek.

Schrijven in de kleuterklas?!

In het eerste leerjaar leert een kind écht schrijven. Maar in de kleuterklassen wordt de basis gelegd. Belangrijke schrijfvoorwaarden zijn lichaamskennis, lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole. Deze voorwaarden zijn de basis, het fundament voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Schrijven is een samenspel van oogbewegingen, handigheid, spierbeheersing, visueel geheugen, lateraliteit … De vaardigheidsgebieden die bij het schrijven aan bod komen zijn: gevoel voor ritme, ruimtelijke oriëntatie, handvaardigheid, lijnvorming, auditieve vaardigheden en visuele vaardigheden. Met behulp van allerlei oefeningen kan de fijne motoriek ontwikkeld en verfijnd worden. Deze fijne motoriek is erg belangrijk voor het latere échte schrijven. Het vasthouden van de pen of het potlood, het maken van de bewegingen op het papier, het schrijven tussen lijntjes, allemaal fijne motorische handelingen die veel oefening en een goede basis vergen.

Onze kleuterklassen werken met een schrijfmethode, nl. Krullenbol.

Krullenbol is meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. Het is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren en zoveel meer. Alle vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn uitgewerkt in tal van spelvormen.

In de map kan je de foto’s bekijken van al onze schrijfactiviteiten.

Klik voor foto’s.

K2: Schrijfmotoriek.

Binnenkort