LS: Meester op de fiets.

Op dinsdag 18 en donderdag 20 oktober kwam een fietsmeester van MOEV onze leerlingen een praktische fietseducatie geven.

Hij leerde hen op onze speelplaats allerlei vaardigheden aan om veilig als fietser aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Bv. vlot op- en afstappen langs de rechterkant (= huizenkant), veilig remmen, naast je fiets stappen, een hindernis nemen, je arm uitsteken….

Klik voor foto’s van L2,  L4L5L6.

 

LS: Meester op de fiets.

Binnenkort